Objektif

p1180649

Membantu golongan yang memerlukan

fardhu-ain-rabb

Menjadi pusat pengajian fardhu ain bagi anak-anak sekolah rendah, remaja dan masyarakat setempat.


masyarakat-rabb

Melahirkan masyarakat yang berkasih sayang, aman dan harmoni serta perihatin terhadap kesusahan orang lain.

wadah-rabb

Menjadi wadah untuk menjalinkan hubungan antara golongan berkemampuan dan mereka yang kurang bernasib baik.